Utemiljö

Utemiljö Skellefteå

Vi kan hjälpa till med yttre skötsel vilket innebär att vi kan ta hand om tillsyn och underhåll av fastighetens utemiljö. Detta kan exempelvis vara grönytor, gräsmatta, sopa bort löv och grus från parkeringar, rensa takrännor samt städa bort gammalt skräp. Vi hjälper till att hålla utemiljön i bra skick. En gräsmatta och grönyta som inte sköts förvandlas snabbt från något trevlig och välkomnande till ett irritationsmoment som ger ett sämre intryck.

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss om du önskar offert eller bara har frågor kring våra tjänster.
Kontakta oss